Seclink

Säkerhet
Trygghet
Socialt företagande

SecLink startade 2004 som ett säkerhetskluster för att utveckla säkerhetstjänster och säkerhetsprodukter i Eskilstuna. Vi ordnade bl.a stora säkerhetskonferenser (säkerhetsting) och KY (YH) kurser inom säkerhetsområdet.

2010 ordnade vi ett lokalt säkerhetsting där SecLink fick uppdraget att försöka starta sociala företag i syfte att minska utanförskapet och arbetslösheten i Eskilstuna. En del av detta arbete lades i vårt systerföretag Dynama Kompetensutveckling AB och har fram till hösten 2016 genererat 6 nya företag, 75 nya jobb och över 1000 deltagare från arbetsförmedlingens olika arbetsmarknadspolitiska program.

Hösten 2016 arbetar SecLink både med rena säkerhetsfrågor och att, som ett arbetsintegrerat socialt företag (ASF), hjälpa långtidsarbetslösa och nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden.