SecLinks Historia

SecLinks Historia

shapeimage_5

 

År 2005 bildades SecLinks intresseförening med följande målsättning:

SecLink är ett säkerhetskluster med medlemmar både från näringslivet och den offentliga sektorn. Vi ska:
• Främja utbildning för att säkerställa en långsiktig och kvalificerad kompetens-försörjning av personal på olika nivåer av kunskap.
• Främja spridning av kunskap och information inom området, bl a genom att anordna seminarier och andra möten.
• Stödja forskning och utveckling för att säkerställa en långsiktig utveckling av området.
• Stödja samverkan mellan högskolor, organisationer och industrier.


shapeimage_2

Arbetet med att bilda SecLink startade redan 2004 genom samtal mellan Eskilstuna Kommun, näringslivet och Mälardalens Högskola. Syftet var att bilda ett kluster för säkerhetsfrågor. I näringslivssammanhang brukar man beskriva kluster som nätverk, vilka samverkar för gemensam ekonomisk tillväxt. En grundläggande tanke i Sverige för ett kluster, är samverkan mellan näringslivet, högskola/universitet (akademin) och den offentliga sektorn (kommun och stat).

Att starta detta arbete i Eskilstuna kändes naturligt, då Eskilstuna har en stark historia av tillverkning av lås, larm och vapen.

shapeimage_4

För att driva de dagliga operativa frågorna bildades bolaget SecLink som ägdes av den ideella intresseföreningen.

 

SecLink gjorde de första åren en hel del säkerhetsutredningar av olika slag.  Man drev ett projekt som handlade om säker el-försörjning i Eskilstuna, en del av Energimyndighetens s k HEL-projekt, (helhetssyn på elförsörjningen i Sverige) med anknytningar till utvecklingsprojekt för privat offentlig samverkan. Ett projekt tillsammans med länsstyrelsen utredde olika former av samhälls-säkerhetsproblem i Lettland.

Sveriges Säkerhetsting, det första, genomfördes år 2005 i Eskilstuna. Samma år var man med och initierade KY-utbildningen för säkerhetsingenjörer. 2006 startades det stora EU-projektet ”Understand”.

År 2008 köpte VD Ragnar Smittberg själva bolaget av intresseföreningen. Ett särskilt avtal reglerar idag förhållandet mellan föreningen och bolaget. Bolaget får behålla namnet SecLink så länge det arbetar i intresseföreningens anda och syften.

shapeimage_8