EU-projektet

shapeimage_2 statyda_vinci

Tillsammans med Energimyndigheten drev SecLink 2006 – 2008 ett större EU projekt inom Leonardo da Vinci-programmet. Projektnamn var ”Understand” och syftet var att skapa utbildningsprogram för säkerhetshandläggare inom europeiska energiföretag. Våra partner fanns i England, Slovakien, Tjeckien, Finland, Italien, Litauen och Sverige. SecLink hade rollen som övergripande projektledare.

 

 understand

The scope and objective for Understand is building crisis management capabilities:

• in black-out situations
• targeted at mid-level managers
• in electrical network operations
• aimed at avoiding cascade effects

Projektet avslutades hösten 2008 med mycket gott resultat och utbildningsmaterialet används idag kommersiellt ute i Europa.

shapeimage_8