SFBK

Svensk Försvars- och    Beredskapskalender

shapeimage_3Svensk försvarskalender utkom första året 1994, efter förlaga från andra länder, och innehåller viktiga faktauppgifter om svenskt försvar och svensk försvarsindustri. Den presenterar också ingående viktiga befattningshavare inom det svenska försvaret.

Upplagan som kom 2007/2008 har ett breddat innehåll och tar också upp beredskapshandläggare inom kommuner och landsting. Detta ligger i linje med det vidgade synsättet de senaste åren kring kris- och beredskapsfrågor.

 

PICT0073 • Säkerhetspolitik och totalförsvar
• Försvarsdepartementet
• Utrikesdepartementet
• Försvarsmakten
• Försvarsmaktens organisation
• Internationellt – med försvarsattachéer
• Krisberedskapsmyndigheten
• Kris och beredskap i det svenska samhället
• Försvarets materielverk
• Övriga myndigheter
• Frivilliga och övriga försvarsorganisationer
• Försvarsindustri
• Informatörer
• Ledande befattningshavare – foto och CV

 

shapeimage_8