Utbildning

Tryggt och säkert företag?

SecLink erbjuder utbildningsmöjligheter!

Hur tryggt och säkert är ditt företag egentligen?
Är du som företagsledare medveten om riskerna och svagheterna?

Vad har gjorts för att skydda företaget mot inbrott, sabotage, brand, IT-intrång, stöld av företagsinformation, negativ publicitet etc?
Vad har gjorts för att du och de anställda på företaget ska kunna agera snabbt och riktigt vid en inträffad personskada eller hjärtstopp?
Finns instruktioner, kris- och katastrofplaner om det värsta skulle inträffa?
utbildning_001

SecLink erbjuder företag i Eskilstuna – små som stora – en heltäckande process för ökad trygghet och säkerhet. Processen genomförs helt på företagets villkor och i önskad omfattning.

Processen består i grunden av fyra steg:

list Fördjupad information och diskussion mellan företagsledningen och SecLink om processen samt överenskommelse om genomförande av processen.
list Enligt överenskommelsen gör SecLink, tillsammans med olika säkerhetsexperter och företaget självt, en analys av tryggheten och säkerheten. Riskerna och svagheterna identifieras och värderas. Analysen avslutas med förslag till åtgärder för att förhindra, begränsa eller helt eliminera riskerna.
list Analysen och åtgärdsförslagen presenteras av SecLink för företagsledningen. Överenskommelse träffas eventuellt om genomförande av åtgärder.
list SecLink genomför trygghets- och säkerhetsåtgärder enligt överenskommelsen.

SecLink erbjuder service och utbildning bl a inom följande områden:

list Skalskydd (lås, larm, bevakning, kameraövervakning)
listPersonskydd (livvakt, självskyddsutbildning, utrymning, avancerad bilkörning)
listBrandskydd(sprinkler, brandsläckare, utrymning, utbildning)
listIT (skydd mot intrång)
listLivräddning (hjärt-lungräddning, defibrillatorutbildning)
listInformation (strategi, organisation, ansvar)
listFörsäkring (översyn, rådgivning)
listKrisledning (utbildning, övning)
listKrisplanering (instruktioner, handböcker)

För mer information om utbildningar och priser, kontakta oss här

shapeimage_8